Cenník

Mimoškolská pohybová aktivita

Prečo Kids Fun Academy ?

 1. máme najlepších garantov na svete, Klaudia, Gabika, Janko, Alexander a Martin
 2. máme najlepších trénerov
 3. cestujeme bližšie k Vám, šetríme váš čas
 4. pestrosť materiálneho zabezpečenia (pomôcok)
 5. plávanie 1 krát do mesiaca (sobota), Október, November, December
 6. korčuľovanie 1 krát do mesiaca (sobota ), Január, Február, Marec
 7. spoločné eventy detí a rodičov
 8. tábor KFA, lyžovanie KFA
 9. športovec mesiaca, Multikino Golden Apple Cinema – Liptovský Mikuláš
 10. športovec roka, INTERSPORT Liptovský Mikuláš
 11. domáce úlohy, 15 kg ovocia pre šikovnú domácnosť od Tesco Liptovský Mikuláš
 12. fyzioterapeut Richard Stehlík, Spine Care
 13. Canisterapia – interakcia psa a človeka s Veronikou.

Cenník

Mesačný paušálny poplatok

Tréning = tréningová jednotka v trvaní 65 minút

Prvá tréningová jednotka  zadarmo

Poznámka:

– platba za tréningy sa realizuje do 15 dňa v mesiaci za daný mesiac prevodom na účet , alebo priamo na mieste na tréningu.

pri prvej platbe plus 10 € za tričko s logom (použiteľné celoročne na tréningoch, akciách a kempoch).

– zákonný zástupca môže požiadať (písomne) o zníženie členského poplatku v prípade, ak akadémiu navštevujú dvaja a viacerí členovia tej istej domácnosti.